PU Gradačac

Dana, 19.05.2014.godine u službenim prostorijama PU Gradačac održan je radni sastanak na temu Analiza efikasnosti primjene krivično-pravnih odredbi prema maloljetnim izvršiocima krivičnih djela na području PU Gradačac, te iznalaženja modaliteta za efikasniju primjenu zakonskih propisa i pozitivnih praksi relevantnih državnih organa u oblasti prevencije, sprečavanja i suzbijanja pojave maloljetničke delinkvencije. Nakon što su od strane svih učesnika izneseni odgovarajući podaci i  faktori koji su determinisali stanje maloljetničkog kriminala, doneseni su i konkretni zaključci sa setom predloženih mjera usmjerenih na eliminaciju uzroka maloljetničke delinkvencije. Sastanku su prisustvovali: načelnik Policijske uprave sa saradnicima, predstavnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Općinskog suda u Gradačcu, Centra za socijalni rad Gradačac, Centra za socijalni rad Srebrenik i Disciplinskog centra za maloljetnike Tuzla.


12:46