PU Gradačac

Vršeći redovne obilaske povratničkog naselja Grabov Gaj u općini Gradačac, te implementirajući projekat Rad policije u zajednici, rukovodilac patrolnog sektora je uočio teške materijalne i zdravstvene prilike u kojima živi starica Jovanović Ola, te je pokrenuta akcija u kojoj su zaposlenici PU Gradačac obezbijedili jednokratnu materijalnu pomoć u vidu prehrambenih namirnica i sredstava za higijenu, koja  je danas uručena baki Oli.

 


Služba za izbjegla i raseljena lica Općine Gradačac i Centar za socijalni rad Gradačac su se priključili i podržali ovu akciju, te su takođe obezbijedili jednokratnu materijalnu pomoć  i zdravstveno osiguranje u skladu sa svojim mogućnostima.

 

Ova akcija je potvrda dobre međusektorske saradnje na nivou lokalne zajednice, a briga za stara i iznemogla lica je prioritetna i stalna obaveza društva u cjelini.

 

 

11:59