PU Gradačac – Učešće na okruglom stolu

Načelnik Policijske uprave Gradačac Enver Skenderović je zajedno sa saradnicima učestvovao na okruglom stolu ''Nasilje u porodici, položaj žene u društvu i prava žene'' u organizaciji Saveza udruženja ''Mreža žena veliko srce u BiH'' Gradačac i Općinske komisije za ravnopravnost spolova uz podršku Misije OSCE-a  u BiH, održanog 25.02.2011. godine u Gradačcu.


 

Moderatori ovog skupa bili su: Nevena Tost, dipl. pedagog-psiholog, Merima Jahić, dipl. pedagog-psiholog i Merisa Huseljić, dipl. pravnica, koje su, između ostalog, govorile o vrstama nasilja i posljedicama nasilja po djecu, prisutnosti psihičkog nasilja kod mladih, slabom provođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i o potrebi osnivanja multidisciplinarnog tima kojeg bi činili policija, zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove i nevladine organizacije.

Ovom prilikom, načelnik PU Gradačac govorio je o aktivnostima MUP-a TK u vezi sa prevencijom nasilja nad ženama.


Više o okruglom stolu, kao i fotografije možete preuzeti sa stranice

www.gradacac-x.com/content/view/1242/119/


11:28