PU Gradačac – Uspješna istraga

Službenici policije PU Gradačac uspješno su završili višesedmičnu istragu nad višestrukim povratnicima u vršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata (provalnih krađa u porodične kuće na području Tuzlanskog kantona i šire), Muhamedom K., rođen 1991. godine i Sanelom H., rođena 1987.godine, oboje nastanjeni u Tuzli.


Naime, PU Gradačac je protiv Muhameda K. i Sanele H., dana 25.02.2010. godine Kantonalnom tužilaštvu Tuzla podnijela izvještaj o otkrivanju sedam krivičnih djela, počinjenih nad porodičnim kućama na području općine Gradačac u periodu decembar 2009. – januar 2010. godine, iz kojih su otuđivani uglavnom zlatni nakit, novac, satovi, tehnički aparati i dr. predmeti.

Muhamed K. je lišen slobode i isti se nalazi na izdržavanju kazne zatvora po ranije izrečenim pravosnažnim kaznama zatvora.

Službenici policije PU Gradačac, u saradnji sa SJB Bijeljina, te PU Tuzla i PU Živinice, nastavljaju rad na rasvjetljavanju drugih provalnih krađa, izvršenih na području općine Gradačac, čija je istraga u toku.

10:14