PU Gradačac – Radna posjeta predstavnika Misije EUFOR-a u BiH

Dana, 13.6.2024.godine u radnoj posjeti Policijskoj upravi Gradačac boravili su predstavnici Misije EUFOR-a u BiH, gdje su se sastali sa vršiocem dužnosti načelnika Policijske uprave Mevludinom Omerovićem. Ovom prilikom, razgovarano je o opštem stanju sigurnosti, s akcentom na stanje sigurnosti na području grada Gradačac, kao i aktivnostima iz nadležnosti Policijske uprave Gradačac koje se provode u cilju realizacije strateških pravaca djelovanja, a sve u cilju unapređenja sigurnosti i saradnje sa lokalnom zajednicom.

15:25