PU Gradačac – Radna posjeta predstavnika Misije OSCE-a u BiH Terenskog ureda Tuzla

Dana, 4.6.2024.godine u radnoj posjeti Policijskoj upravi Gradačac boravili su predstavnici Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Terenski ured Tuzla (šef Ureda Damir Gnjidić i službenica OSCE-a za demokratsko upravljanje Dragica Karadžin), gdje su se sastali sa načelnikom Policijske uprave Mevludinom Omerovićem i zamjenikom komandira Policijske stanice Gradačac Samirom Sejdićem.

Ovom prilikom, razgovarano je o stanju sigurnosti na području Gradačca i sigurnosnim izazovima sa kojima se policijski službenici susreću u svom radu, kao i mogućnostima za dodatno unapređenje međuinstitucionalne povezanosti ustanova i institucija sa lokalnom policijom.

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH - Terenskog ureda Tuzla su izrazili zadovoljstvo nastojanjem policijskih službenika Policijske uprave Gradačac na proaktivnom djelovanju i jačanju saradnje policije sa zajednicom, prvenstveno kroz implementaciju projekta Rad policije u zajednici, kao i drugim projektima u interesu šire društvene zajednice.

14:35