Rad policije u zajednici: Održana radionica “Ravnopravnost spolova i diskriminacija na osnovu spola”

Dana, 3.i 4.4.2023.godine u prostorijama BKC-a Banovići, održana je dvodnevna radionica „Ravnopravnost spolova i diskriminacija na osnovu spola“, pod pokroviteljstvom EU za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Radionica je organizovana od strane "EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH", a u okviru programa IPA 2 pred pristupne podrške EU u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender centrom Vlade FBiH i Gender centrom Vlade RS.

U navedenoj radionici Upravu policije MUP TK-a, predstavljao je policijski službenik zadužen za rad policije u zajednici PU/PS Banovići.

12:37