PU Tuzla – PS Centar

Dana 17.12.2010. godine u 13,30 sati u Tuzli, u ulici Kaldrma, službenici policije PS Centar legtimisali su i kontrolisali J.M., rođen 1979. godine iz Srebrenice i M.T., rođena 1981. godine iz Tuzle, lica koja su poznata kao uživaoci narkotičkih sredstava. Prilikom kontrole kod J.M. je pronađena medicinska šprica u kojoj se nalazila smeđa tečnost koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "heroin", dok je M.T. progutala jedan manji paketić u kome se nalazila praškasta materija koja takođe asocira na opojnu drogu "Heroin". Navedena lica lišena su slobode, te radi kriminilastičke obrade privedena u službene prostorije PS Centar, a šprica sa smeđom tečnoću je oduzeta i biće dostavljena na vještačenje.


10:39