PU Tuzla – Sastanak sa telekom operaterima

Dana, 16.05.2013. godine u prostorijama Policijske uprave Tuzla održan je radno-konsultativni sastanak načelnika PU Tuzla Zorana Teofilovića, načelnika OKP PU Tuzla Nevresa Šiljegovića , sa g-dom.  Ljuca Sadikom predstavnikom BH Telekoma, Knežević Božom predstavnikom HT Eroneta, Vujanović Zoranom i Mirom Miskinom predstavnicima MTEL-a, na kome su razmjenjena mišljenja i iznijeti stavovi o iznalaženju zajedničkih rješenja, te poduzimanju adekvatnih mjera i radnji na preventivnom djelovanju i sprečavanju krivičnih djela nad baznim stanicama, koje se nalaze na području odgovornosti PU Tuzla.

 


12:44