PU Tuzla/PS Istok – Održano edukativno predavanje za učenike osnovne škole

Dana, 09.11.2012.godine u okviru implementacije projekta "Rad policije u zajednici" i postupanja po Akcionom planu "Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013.", službenik policije PS Istok – PU Tuzla zadužen za rad sa zajednicom je održao edukativno predavanje učenicima III, IV i V razreda Međunarodne osnovne škole Tuzla, na temu sigurnosti učesnika u saobraćaju.


Ovom prilikom, učenicima su prezentovana pravila ponašanja u saobraćaju, sigurno kretanje pješaka i sl., kao i poslovi i zadaci službenika policije koji se poduzimaju na unapređenju stanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, s akcentom na pješake. Takođe je s učenicima razgovarano o međuvršnjačkom nasilju u školi i van nje, kao i preventivnim aktivnostima policije u prevenciji svih oblika maloljetničkog prestupništva.

11:13