PU Živinice

Službenici OKP PU Živinice su, nakon kompletiranja predmeta, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona podnijeli dodatni izvještaj protiv M.H., rođen 1972.godine, H.H., rođen 1962.godine, I.H., rođen 1959.godine i H.H., rođen 1961.godine (svi nastanjeni na području općine Živinice), zbog postojanja osnova sumnje da su M.H. i H.H.(1962.) počinili krivično djelo Šumska krađa iz člana 316. stav 1. Krivičnog zakona FBiH i krivično djelo Protupravno zauzimanje nekretnine od općeg značaja iz člana 292. stav 2. istog Zakona, te postojanja osnova sumnje da je I.H. počinio krivično djelo Šumska krađa iz člana 316. stav 2. KZ FBiH, i osnova smunje da je H.H. (1961.) počinio krivično djelo Protupravno zauzimanje nekretnine od općeg značaja iz člana 292. stav 2. KZ FBiH. Navedena krivična djela počinjena su u proteklom periodu na području općine Živinice, a na štetu JP Šume TK-a.

9:03