PU/PS Gračanica – Rad policije u zajednici

U okviru projekta ''Rad policije u zajednici“ danas (16.02.2017.godine) je Policijska stanica Gračanica organizovala posjetu službenika policije Osnovnoj školi „Gornja Orahovica“ u Gornjoj Orahovici, općina Gračanica, kojom prilikom je održano edukativno predavanje za oko stotinu učenika od prvog do petog razreda navedene škole.

Predavanje je održano na temu ''Siguran put od kuće do škole' u sklopu koje je akcenat stavljen na sigurnost pješaka učesnika u saobraćaju i temu „Zanimanje policajac“, a učenicima je i prezentovana oprema koju službenici policije koriste u svom svakodnevnom radu.

   

15:11