Rad policije u zajednici – Održana edukativna predavanja u tri škole

Dana, ‎27.03.2017.godine službenici Policijske stanice Gračanica  su u sklopu realizacije projekta "Rad policije u zajednici" u Osnovnoj školi "Malešići" u Malešićima, općina Gračanica održali edukativno predavanje za oko stotinu učenika, uzrasta od I do V razreda navedene škole na sljedeće teme "Siguran put od kuće do škole "i "Zanimanje policajac". Ovom prilikom, učenicima su na prigodan način prezentirana osnovna pravila ponašanja pješaka kao učesnika u saobraćaju, s ciljem razvijanja svijesti o saobraćajnoj kulturi i ukazivanja na važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. Po završetku predavanja učenicima je podijeljen štampani materijal u vezi obrađenih tema.

Takođe, u sklopu realizacije projekta "Rad policije u zajednici" nastavljena je aktivnost i dobra saradnja sa Crvenim križom Banovići, te su 28.03.2017.godine i 05.04.2017.godine službenici PS Banovići i predstavnici Crvenog križa posjetili Osnovnu školu Banovići i JU Mješovitu srednju školu Banovići, kojom prilikom su zajedno održali edukativna predavanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja na teme "Djeca kao učesnici u saobraćaju" i "Pružanje prve pomoći povrijeđenim licima u saobraćajnim nezgodama". Navedena predavanja izvršena su učenicima šestog razreda osnovne škole i učenicima prvih razreda srednje škole, u cilju postizanja što boljeg stepena sigurnosti učenika kao učesnika u saobraćaju, odnosno smanjenja broja prekršaja počinjenih od strane maloljetnih lica i preventivnog djelovanja na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuje školska populacija.

12:10