Radna posjeta PS Srebrenik

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić i v.d. policijski komesar Fadil Šljivić sa saradnicima, boravili su danas (31.01.2012.god.) u radnoj posjeti Policijskoj stanici Srebrenik, gdje su se sastali sa menadžmentom Policijske uprave Gradačac i PS Srebrenik. Tokom sastanka, razgovarano je o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i općina Srebrenik i Gradačac u protekloj 2011.godini, te programskim ciljevima i aktivnostima u ovoj godini, shodno Planu i programu rada MUP TK-a za 2012.godinu, koje će biti usmjerene na suzbijanje i sprečavanje svih oblika kriminala, te unapređenje saradnje policije sa građanima i efikasniju zaštitu njihove lične i imovinske sigurnosti.


10:26