Radni sastanak

U prostorijama MUP TK-a jučer je održan zajednički radni sastanak na temu kontrole prometa i kretanja oružja, vojne opreme i eksplozivnih sredstava, s akcentom analiziranja ove problematike s aspekta sigurnosti, kao i primjena odgovarajuće zakonske regulative. Sastanku su pored predstavnika MUP TK-a, prisustvovali i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, FMUP-a, MUP-a Posavskog kantona,  zatim predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove i predstavnici EUFOR-a.

 


11:36