Radni sastanak koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara KMUP-ova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bilo je domaćin dvodnevnog redovnog radnog sastanka koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara kantonalnih MUP-ova, održanog u Gračanici 29. i 30.03.2012.godine, kojem su prisustvovali i predstavnici EUPM-a i OHR-a.


 

Tokom sastanka, razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti za mjesec februar 2012.godine, te je razgovarano o usaglašavanju Instrukcije o postupanju policije u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju krivičnih djela iz nadležnosti FUP-a, Sporazumu o elektronskoj razmjeni krim-obavještajnih podataka, kao i o drugim tekućim pitanjima.

 

Nakon otvorenja od strane direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača, u uvodnom dijelu sastanka prisutnima su se obratili premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević i ministar MUP TK-a Bego Gutić, koji su izrazili punu podršku saradnji kantonalnih MUP-ova i zajedničkim aktivnostima policije na unapređenju općeg stanja sigurnosti na području Federacije BiH.

7:52