Realizovana kampanja “Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument”

S ciljem preventivnog djelovanja na povećanju stepena sigurnosti građana u vrijeme praznika, službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su, u vremenskom periodu od 20. do 24. decembra 2022.godine na području Tuzlanskog kantona realizovali društveno odgovornu kampanju pod nazivom "Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument". Kampanja je provedena uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, a u okviru projekta „Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni I Hercegovini” (PILLAR).

U navedenom periodu, na odabranim lokacijama na području Tuzlanskog kantona, službenici policijskih uprava/stanica su razgovarali sa građanima u okviru pomenute teme, te dijelili promotivni materijal sa ključnim porukama kampanje: Neovlaštena upotreba vatrenog oružja ugrožava sigurnost ljudi i imovine i izaziva uznemirenost građana, te je legalno kažnjivo i Pucanje u vazduh iz vatrenog oružja može nenamjerno prouzrokovati smrt druge osobe ili za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume. Centralna promocija kampanje održana je 20. decembra u Tuzli http://muptk.ba/kampanja-pucanj-nije-muzika-vatreno-oruzje-nije-muzicki-instument-odrzana-u-tuzli/.

Cilj kampanje je dvojak: da podigne svijest građana o opasnosti korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda, kao i da promoviše odgovorno vlasništvo nad vatrenim oružjem.

Uprava policije MUP TK-a i ovim putem apeluje na građane da se suzdrže od upotrebe vatrenog oružja tokom prazničnog perioda, te da svojim ličnim primjerom doprinesu kako boljoj ličnoj, tako i opštem stanju sigurnosti, kako bi praznici protekli u najboljem redu.

   

12:28