RPZ – PS Istok/PU Tuzla – Realizacija projekta „Stop! Đak na putu“

U sklopu implementacije projekta „Rad policije u zajednici -  RPZ“ policijski službenici Uprave policije MUP TK-a (PS Istok - PU Tuzla) su u saradnji sa JU Osnovnom školom „Brčanska Malta“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, u organizaciji Udruženja „Nova ženska incijativa „ iz Tuzle uzeli učešće na realizaciji projekta „Stop! Đak na putu“. 

Ovom prilikom, učenicima drugog i trećeg razreda održano je predavanje o saobraćaju koje je prilagođeno njihovom uzrastu, a akcenat je stavljen na kretanje pješaka, tehnike sigurnog kretanja najmlađih  pješaka u raznim situacijama u kojima se mogu naći u saobraćaju. Takođe, cilj projekta je da se educira i podigne svijest o saobraćajnoj kulturi.

Navedenim predavanjima prisustvovalo je oko 130 učenika navedene škole.

14:23