RPZ PU/PS Banovići – Edukacija učenika

U sklopu  projekta "Rad policije u zajednici"-RPZ, PU/PS Banovići u saradnji sa Crvenim križom Banovići  u februaru  i martu 2019.  godine je  posjetila  Osnovne škole na području općine Banovići, odnosno OŠ "Treštenica", OŠ "Banovići Selo", OŠ "Podgorje" i OŠ "Grivice".  U toku navedenih posjeta je izvršeno edukativno predavanje učenika iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na temu „Djeca kao učesnici u saobraćaju“ i pružanja prve pomoći povrijeđenim licima u saobraćajnim nezgodama.

Ovom prilikom, sa učenicima je razgovarano o poznavanju saobraćajnih propisa, ponašanju u saobraćaju, te ulozi policijski službenika kada je u pitanju provođenje aktivnosti koje su potrebne za bezbijednost učenika u javnom saobraćaju.

Navedenoj  edukaciji je prisustvovalo oko 160 učenika navedenih škola.

14:38