KOMISIJA ZA IZBOR- OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA ODRŽANOG TESTA FIZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA čin “policajac”, „mlađi inspektor“ i „mlađi inspektor-kriminalistički vještak hemijskog vještačenja“ u Upravi policije MUP-a TK

Na osnovu člana 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.07.2022.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni ...

Više →

13:37

Strana 4 od 131 «...23456...»