Saopćenje za javnost

Nakon raspisanog Javnog konkursa za prijem kandidata u čin policajca i čin mlađeg inspektora u Upravi policije MUP-a TK-a broj: 08-01-34.2-297/12 od 31.01.2012. godine, a koji je objavljen na web stranici MUP-a TK-a 01.02.2012. godine i u dnevnim novinama Dnevni avaz, Oslobođenje i Nezavisne novine, MUP TK-a je dana 08.02.2012. godine dobio dopis od Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka  BiH, u kojem se sugeriše MUP TK-a da izvrši ispravku navedenog Javnog konkursa, u dijelu koji se odnosi na dio dokumentacije koju su kandidati dužni dostaviti uz prijavu na konkurs, i to:

-          Ljekarsko uvjerenje i

-          Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, izdato od strane nadležnog suda.


 

S tim u vezi, kandidati koji se prijavljuju na navedeni Javni konkurs nisu dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka uz prijavu za konkurs.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će ispravku Javnog konkursa objaviti i u dnevnim listovima: Dnevni avaz, Oslobođenje i Nezavisne novine, kao i na Oglasnoj ploči i web stranici  MUP TK-a.

13:58