Sastanak kod ministra

Danas 12. maja 2015. godine ministar MUP-a TK-a gospodin Alen Gadžo je u radnu posjetu primio gospodina mr.sc. Mehmeda Mujića, člana Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine i Stručnog saradnika za pitanja Roma u Tuzlanskom kantonu. Razgovarano je o položaju Roma zaposlenih u MUP-u TK-a, kao i o nastavku dosadašnje saradnje na edukaciji učenika i roditelja romske populacije iz oblasti nasilja u porodici i maloljetničke delinkvencije.

Ministar Alen Gadžo je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa udruženjima Roma sa područja TK-a, te je istakao da će se  i u narednom periodu voditi računa o zapošljavanju pripadnika romske populacije koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim konkursom kod prijema policijskih službenika u MUP TK-a.

Mr.sc. Mehmed Mujić se zahvalio ministru i menadžmentu MUP TK-a, što su  jedino ministarstvo u Federaciji BiH koje je do sada vodilo računa o zapošljavanju Roma, i zaposlilo sedam pripadnika Romske nacionalnosti, što bi trebalo da bude dobar primjer i za ostala ministarstva unutrašnjih poslova u Federaciji BiH na zapošljavanju i zbrinjavanju Roma.

11:50