Sastanak predstavnika Centra za socijalni rad Tuzla i komandira policijskih stanica

Danas je u prostorijama Centra za socijalni rad Tuzla održan radni sastanak na temu „Koordinacija postupanja policije i Centra za socijalni rad nakon otvaranja prihvatilišta za djecu zatečenu u prosjačenju i skitnji“, kojem su prisustvovali direktorica Centra za socijalni rad Tuzla Sonja Brčaninović sa saradnicima, komandir PS „Istok“ Ćazim Mušanović, komandir PS „Centar“ Nihad Đulović i zamjenik komandira PS „Zapad“ Ramiz Čerkezović.

Riječ je o redovnom radnom sastanku, na kojem je razgovorano o zadacima i pravcima djelovanja socijalnih radnika i policije kada je u pitanju smještaj djece zatečene u prosjačenju i skitnji  u novootvoreni namjenski Centar, procesuiranju počinilaca nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja, kao i smještaju i postupanju sa beskućnicima.

Ovom prilikom, istaknuta je važnost kontinuirane koordinacije navedenih institucija u zajedničkom postupanju u oblasti socijalno-patoloških pojava u Tuzli.

   

12:12