Sastanak u Upravi policije

Danas (20.12.2018.) je u službenim prostorijama MUP-a TK-a, održan sastanak direktora Uprave policije, komandira Jedinice za javni red i mir i komandira Jedinice za specijalnu podršku, sa komandirima vodova Jedinice za javni red i mir iz Policijskih uprava. Razgovarano je o stanju opremljenosti jedinice, te poboljšanju materijalno tehničkih uslova za rad jedinice, kao i angažovanju jedinice na održavanju povoljnog stanja sigurnosti građana Tuzlanskog kantona u vrijeme nastupajućih praznika.

13:15