Seminar za službenike policije „Krivično procesuiranje djela počinjenih iz mržnje“

Misija OSCE-a u BiH i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona organizovali su danas u Tuzli jednodnevni seminar za policijske službenike ovog Ministarstva na temu „Krivično procesuiranje djela počinjenih iz mržnje“.

„Današnji seminar je vrlo važan korak u pravcu borbe protiv mržnje i krivičnih djela izazvanih predrasudama ili mržnjom. Želim ovom prilikom pohvaliti proaktivnu ulogu MUP-a TK-a u rješavanju ovih pitanja. Krivična djela počinjena iz mržnje ugrožavaju direktno ljudska prava, i za svaku su pohvalu napori agencija za provedbu zakona u Tuzlanskom kantonu da nauče više o ovim pitanjima, u čije će rješavanje i ubuduće biti aktivno uključena Misija OSCE-a u BiH“ - rekao je zamjenik Šefa Misije OSCE-a u BiH Alexander Chuplygin.

Predavač na seminaru glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta Zekerijah Mujkanović istakao je da „smo u našem društvu koje je složeno svjedoci da su krivična djela ili prekršaji počinjeni iz mržnje nažalost relativno česta pojava, što zahtijeva angažman policija i tužilaštava da se ova krivična djela otkrivaju i procesuiraju, te da počinioci dobiju adekvatne sankcije. Vrlo je važno za BiH da postoji odlučan pristup institucija u borbi protiv ovih krivčnih djela, jer ukoliko to ne bude spriječeno na jednom nižem nivou, oni koji imaju više znanja o ovome kažu da takva djela mogu da prerastu u teža krivična djela sa daleko težim posljedicama“.

„Navedeni seminar održan je pod pokroviteljstvom OSCE-a, a u okviru realizacije godišnjeg Plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika MUP-a TK-a za tekuću 2017.godinu, shodno kojem će i u narednom periodu biti nastavljena edukacija policijskih službenika i saradnja sa drugim relevantnim institucijama“ – rekao je načelnik Odjeljenja za koordinaciju, usmjeravanje i edukaciju MUP-a TK-a Kemal Suljkić.

13:20