Svečano otvorene nove prostorije Odjeljenja za administraciju u Banovićima i Lukavcu

Danas (11.01.2017.godine) su uz prisustvo predsjednika Skupštine TK-a, premijera Tuzlanskog kantona sa ministrima u Vladi TK-a, menadžmenta MUP-a TK-a sa saradnicima, načelnika općine Banovići, načelnika općine Lukavac, predstavnika mass medija i drugih zvanica, svečano otvorene nove prostorije Odjeljenja za administraciju PS Banovići i PS Lukavac, odnosno Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju motornih vozila.

U svom obraćanju premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić rekao je da je cilj Vlade Tuzlanskog kantona da se kroz projekte vraćanja Odjeljenja za administraciju policijskih stanica na nivou MUP-a TK-a, koja su zadužena za izdavanje ličnih dokumenata i rješavanje drugih građanskih stanja u prostorije MUP-a, naprave dodatne uštede unutar budžeta Tuzlanskog kantona, obzirom da Vlada TK-a izdvaja značajna sredstva na ime zakupa prema JP BH Pošte. Takođe je istakao da će građani i privredni subjekti sada moći na što brži i efikasniji način ostvarivati svoja prava.

„Na ovaj način ostvarena su dva strateška cilja MUP-a TK-a, odnosno Vlade TK-a i to da su savremenim šalter salama stečeni bolji uslovi za rad i unapređenje saradnje sa građanima u ostvarivanju njihovih prava kada je u pitanju izdavanje ličnih dokumenata i registracija motornih vozila, te da su se vraćanjem ovih usluga u prostorije MUP-a TK-a ostvarile uštede od više desetina hiljada konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. U ranijem periodu završene su šalter sale u Gradačcu i Sapni, a u narednom periodu težit će se vraćanju navedenih usluga i u drugim općinama Tuzlanskog kantona. Za tekuću 2017.godinu u planu su općina Kladanj i grad Tuzla“ – izjavio je ministar unutrašnjih poslova TK-a Husein Topčagić.

Načelnici općina Banovići i Lukavac zahvalili su se prije svega Vladi Tuzlanskog kantona i MUP-u TK-a na realizaciji projekata koji se provode s ciljem poboljšanja života građa na području navedenih općina.

Ovom prilikom, obavještavamo građane da sva prava iz nadležnosti Odjeljenja za administraciju PS Banovići i PS Lukavac (lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, registracija motornih vozila i dr.) mogu ostvariti u Banovićima na adresi Habetova broj 1 i u Lukavcu u zgradi Policijske stanice Lukavac u Ulici Trg slobode bb.

13:54