Svečanu zakletvu položilo 20 mlađih inspektora

Danas (02.10.2017.godine) je u prostorijama PU Lukavac od strane ministra unutrašnjih poslova TK-a Huseina Topčagića i policijskog komesara Fadila Šljivića sa saradnicima, upriličena svečanost polaganja zakletve za dvadeset mlađih inspektora, koji su nakon uspješno završenog školovanja na Policijskoj akademiji FMUP-a u Sarajevu zasnovali radni odnos u MUP-u TK-a.

Policijski komesar Fadil Šljivić je u svom obraćanju upoznao mlađe inspektore s izazovima i obavezama koji ih očekuju u budućem radu, sa željom da svoja znanja primjene u praksi, poštujući pozitivne zakonske propise, te daju svoj doprinos u zaštiti građana i njihove imovine.

„Danas je za nas svečan trenutak kada smo bogatiji za 20 novih kadrovski profilisanih mlađih inspektora, odnosno novu snagu koja će doprinijeti operativnosti Uprave policije. Nadam se da ćemo svi zajedno uspjeti s ovim snagama da održimo parametre koje imamo kada je u pitanju stanje sigurnosti i da ćemo realizovati strateške ciljeve u pogledu smanjenja broja krivičnih djela, povećanja procenta rasvijetljenosti, smanjena broja narušavanja javnog reda i mira, te smanjenja saobraćajnih nezgoda i smrtno stradalih lica“ – istakao je policijski komesar Šljivić.

„Opredjeljenje ovog Ministarstva i Vlade TK-a je stvaranje jake, profesionalne, efikasne, materijalno-tehničke opremljene i kadrovski osposobljene policije. Danas smo bogatiji za 20 mlađih inspektora, što je zasigurno jedna nova mladost, energija i snaga.  Nadam se da će oni opravdati naša očekivanja i očekivanja građana Tuzlanskog kantona, obzirom da su izabrani Javnim konkursom od oko 500 prijavljenih kandidata, te da će zajedno s ostalim službenicima MUP TK-a, primjenjujući svoja ovlaštenja, raditi na ostvarenju strateških ciljeva MUP TK-a poštujući zakonske propise koji regulišu ovu oblast“  – rekao je ministar Topčagić.

Nakon položene svečane zakletve mlađi inspektori su se javili u svoje organizacione jedinice unutar Uprave policije MUP-a TK-a, čime počinje njihov profesionalni angažman u ovoj instituciji.

13:04