Učešće službenika PS Gradačac u vježbama evakuacije i spašavanja u dvije osnovne škole

Protekle sedmice organizovana je simulacija/vježba spašavanja u slučaju požara u OŠ “Musa Ćazim Čatić” u mjestu Zelinja Donja i u OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ u Gradačcu, u okviru projekta „Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja i lokalnim zajednicama“ koju provodi organizacija Save the Children.

Uspješno su održane vježbe evakuacije i spašavanja učenika i zaposlenika, pod nazivom ”Požar”. Vježba je podrazumijevala provođenje radnji kojima se učenicima, uposlenicima i drugim osobama zatečenim u ugroženim prostorijama škole pruža pomoć u napuštanju prostorija, pošto ih iznenadnim događajem ne mogu napustiti same, a da pri tome ne dovedu u opasnost svoj život.

U cjelokupnom projektu učestvovali su policijski službenici PS Gradačac u okviru implementacije projekta Rad policije u zajednici (RPZ), vatrogasci DVD-a, pripadnici Civilne zaštite Gradačac, volonteri Crvenog križa Gradačac i uposlenici Doma zdravlja Gradačac.

Nakon provedene vježbe u OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“, direktor škole je dodijelio zahvalnicu i monografiju škole Policijskoj upravi Gradačac i RPZ policajcu.

11:52