Učešće na konferenciji “Obrazovanje i sigurnost”

(20.11.2012.god.) Alumni asocijacija George Marshall Centra u BiH, je u saradnji sa George Marshall Centrom i uz podršku NATO komande u Sarajevu, organizovala danas jednodnevnu konferenciju na temu "Obrazovanje i sigurnost" u prostorijama Hotela "Tuzla" u Tuzli. U uvodnom dijelu konferencije, prisutnima se pozdravnim riječima i izražavanjem podrške organizaciji i ciljevima konferencije obratio ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić.


 

Ministar MUP TK-a Amir Husić je izrazio zadovoljstvo što je Alumni asocijacija George Marshall Centra u BiH upriličila jedan ovakav događaj u Tuzli, kako bi se razgovaralo na temu "Obrazovanje i sigurnost", te prepoznala veza između ova dva bitna segmenta svakog društva, pa i našeg. Takođe, ministar Husić je naglasio mišljenje da su građani Tuzlanskog kantona, pa i BiH "siti govora bilo kojeg tipa, a istovremeno žedni konkretnih akcija", te je izrazio očekivanje da će ova konferencija dati smjernice za bar neke konkretne aktivnosti u skorije vrijeme, a u cilju pozitvnih promjena koje se tiču obrazovanja i sektora sigurnosti.

Inače, na konferenciji je prezentovano trenutno stanje obrazovnog sistema u BiH, te je razmatrano odražavanje procesa obrazovanja na sigurnosni sektor i mogućnostima da se kroz reformu obrazovnog sistema unaprijedi kako sam sistem, tako i sigurnost zemlje.

Osim navedenog, konferencija je kako su naveli organizatori imala za cilj ukazati na nužnost saradnje između vlade, biznisa i obrazovanja, kao preduvjeta za ekonomski i svaki drugi napredak države, te potaknuti na poduzimanje aktivnije uloge obrazovnog sistema u educiranju na smanjenju nasilja i promoviranju obrazovnih programa za mir.

Pored članova Alumni asocijacija Bosne i Hercegovine (među kojima su predstavnici ministarstava i agencija za provođenje zakona u BiH) i regije, na konferenciji su sudjelovali predstavnici vlasti u BiH, nevladinih organizacija, privrednika, medija i drugih aktivnih sudionika političkog i javnog života u BiH, te predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija sa sjedištem u BiH. Ispred MUP TK-a učešće su, pored ministra Husića, uzeli v.d. policijski komesar Enver Skenderović sa saradnicima iz Uprave policije MUP TK-a.

 

11:26