Učešće na “Kid’s Festivalu”

 

Na inicijativu policajaca zaduženih za rad sa zajednicom iz policijskih stanica Uprave policije MUP TK-a (PS Srebrenik, PS Živinice, PS Gračanica i PU Tuzla), i u okviru implementacije projekta Rad policije u zajednici,  učenici osnovnih škola sa područja TK-a su, u pratnji RPZ policajaca, kao i prethodnih godina, učestvovali na 9. tradicionalnom međunarodnom festivalu za djecu i mlade "Kid’s Festival", u Sarajevu, koji se održavao od 08. do 12. juna tekuće godine.


 

Naime, riječ je o jednom o najvećih događaja za djecu i mlade u jugoistočnoj Europi, kojem svake godine sa radošću prisustvuje preko 40.000 djece iz svih krajeva BiH, a tokom kojeg je upriličen veći broj edukativno-zabavnih radionica, performansa, animacija i drugih zanimljivih sadržaja prilagođenih ovom uzrastu.

 

I ove godine, značajnu podršku organizaciji odlaska učenika sa područja Tuzlanskog kantona, pored podrške manadžmenta MUP TK-a i inicijative službenika MUP TK-a zaduženih za implementaciju projekta "Rad policije u zajednici", dali su načelnici pojedinih općina Tuzlanskog kantona, obrazovne institucije i privatna preduzeća.

 

Ovakvim vidom saradnje sa javnim ustanovama, privrednim društvima i sl., kroz implementaciju projekta „Rad policije u zajednici“ zasigurno se doprinosi jačanju povjerenja i učvšršćuje saradnja policije, kako sa djecom i omladinom, građanima, tako i sa svim društvenim segmentima.

10:54