Uprava policije MUP TK-a – Akcija „Lijevak“

U skladu sa osnovnim strateškim ciljevima, koji se odnose na podizanje nivoa i unapređenje ukupnog stanja lične i imovinske sigurnosti građana Tuzlanskog kantona, Uprava policije MUP TK-a je dana 12/13.08.2018.godine, realizovala planske aktivnosti pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.

Predmetne aktivnosti su provedene na više lokacija u okviru 15 policijskih stanica na području Tuzlanskog kantona, u vremenskom trajanju od 4 sata, kojom prilikom su kontrolisana ukupno 273 vozila i vozača od kojih je kod 37 utvrđeno prisustvo alkohola te su isti isključeni iz saobraćaja.

Takođe, 4 osobe su zadržane u službenim prostorijama do otrežnjenja (utvrđena količina alkohola preko 1,5 g/kg), dok je zadokumentovano i 28 drugih prekršaja definisanih ZOOBS-om na putevima u BiH.

Aktivnosti Uprave policije MUP TK-a će biti nastavljene i u narednom periodu.

     

15:14