Uručena vrijedna donacija MUP TK-a

Danas (16.10.2013.godine) je u prostorijama MUP TK-a, u prisustvu ministra Zorana Teofilovića i v.d. policijskog komesara Samira Aljukića, policiji MUP TK-a uručena vrijedna donacija od strane privrednika – vlasnika Mesne industrije "Menprom". Radi se o šezdesetpet (65) baterija za policijske prenosne radio uređaje (Motorole), koje će znatno doprinijeti materijalno-tehničkoj opremljenosti policije, te većoj efikasnosti u radu policijskih službenika i većoj sigurnosti građana općine Tuzla.


Ministar i v.d. policijski komesar su ovom prilikom izrazili veliku zahvalnost gospodinu Mensuru Aliću na ukazivanju podrške MUP TK-a i uručenoj donaciji, koja će unaprijediti obavljanje svakodnevnih policijskih poslova i zadataka, prije svega operativni rad na terenu.

Donirana oprema će u narednom periodu biti planski raspoređena i data na korištenje policijskim stanicama PU Tuzla.

 

9:36