Zajednička akcija “Saobraćajna kultura pješaka”

MUP TK - PU Tuzla i JKP "Saobraćaj i komunikacije" Tuzla, će tokom mjeseca aprila i septembra tekuće godine, zajedno s učenicima - "školskim patrolama" osnovnih škola na području općine Tuzla, sprovesti akciju pod nazivom "Saobraćajna kultura pješaka". Navedena akcija, edukativnog karaktera, će se provoditi s ciljem podizanja nivoa bezbjednosti u saobraćaju i saobraćajne kulture, prije svega, upozoravanjem pješaka – učesnika u saobraćaju, koji se nepropisno kreću kolovozom ili koji nepropisno prelaze preko kolovoza, a u sklopu akcije planirana je i podjela prigodnog propagandnog materijala pješacima.


13:28