Završena promocija kampanje – “Prava i poštovanje bez obzira na spol”

Kampanja “Prava i poštovanje bez obzira na spol” održana je danas (29.10.2018.) u Tuzli, čime su ujedno završene aktivnosti na realizaciji kampanje, koja se provodila na području općina Živinica, Lukavca, Gradačca, Gračanice i Kladnja u vremenskom periodu od 03. do 22. oktobra, s ciljem  jačanja svijesti građana o potrebi prijavljivanja nasilja nad nekom osobom kao krivičnog djela, te upoznavanje sa radom službenika policije koji postupaju po prijavama i pomažu prilikom prijavljivanja.

U prometnim ulicama gore navedenih opština /grada postavljene su papirne siluete ženskih i muških tijela sa” porukama” sa kojima se žene i muškarci u svojim vezama suočavaju, a koje se smatra kao normalno i prihvatljivo ponašanje ( i čak izraz ljubavi) a što se zapravo prepoznaje kao verbalno, psihičko, fizičko, ekonomsko i seksualno nasilje.

U prvih osam mjeseci Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prijavljeno je manji broj slučajeva nasilja u porodici u odnosu na isti period prošle godine po članu 222 KZ FBiH.

Policijske službenice Uprave policije MUP TK-a su ovom prilikom vršili podjelu letaka sa naznačenim brojevima telefona policije na koje se mogu prijaviti djela nasilja, razgovarali su sa građanima o ovoj problematici i pružali informacije o prevenciji i suzbijanju bilo kojeg vida nasilja  i dostupnim oblicima pomoći za žrtve  nasilja.

Kampanju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem “Amica Educa” iz Tuzle.

¸

15:27