KOMISIJA ZA IZBOR – LISTE KANDIDATA SA REZULTATIMA POSTIGNUTIM NA SVAKOM TESTU I LISTE KANDIDATA PREDLOŽENIH ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 06.09.2018.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za poč...

Više →

13:32

JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata povodom održanog testa fizičke sposobnosti

Na osnovu člana 5. i 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 06.09.2018.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za poč...

Više →

13:21

JAVNI KONKURS – OGLAS za prijem kandidata u čin “policajac” u Upravi policije MUP-a TK, liste kandidata koji ispunjavaju i liste kandidata koji ne ispunjavaju uslove Oglasa

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje listu kandidata u činu “policajac” koji ispunjavaju opšte i posebn...

Više →

13:15