ODRŽAN PRIJEM ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA

Ministar MUP TK-a prof. dr.  Sead Omerbegović, policijski komesar Nedim Mutapčić i predstavnici Odsjeka za odnose s javnošću su danas (20.01.2010. godine) u sali MUP TK-a upriličili prijem za predstavnike medija koji neposredno sarađuju sa Ministarstvom na nivou Tuzlanskog kantona.


Tokom prijema dat je osvrt na dosadašnju saradnju i zajedničke aktivnosti, a razmatrane su i mogućnosti za njihovo unapređenje u narednom periodu, prije svega, s ciljem objektivnog i istinitog informisanja javnosti o radu MUP TK-a.

Ujedno je ovo bila prilika za predstavljanje redizajnirane web stranice MUP TK–a, www.muptk.ba, koja će umnogome doprinijeti većoj transparentnosti i realizaciji postavljenih ciljeva u promovisanju novih oblika internet komunikacije.

 

14:51