08.09.2011.

Rješenjem Vlade Tuzlanskog kantona, broj:02/1-34-27527/11 od 08.09.2011. godine, privremeno se suspenduje sa poslova i zadataka policijskog komesara Uprave policije MUP TK, Generalni inspektor policije Nedim Mutapčić, do okončanja disciplinskog postupka.   Članom 22.stav 3. Zakona o unutra...

Više →

6:41

Prekid u izdavanju ličnih dokumenata, 07.06.2011.

Obavještavamo građane Tuzlanskog kantona da je u dane 06. i 07.06.2011. godine (ponedjeljak i utorak), na više lokacija za izdavanje ličnih dokumenata došlo do zastoja-prekida u izdavanju dokumenata, usljed tehničkih problema na državnoj telekomunikacionoj mreži, što je za posljedicu imalo stvaranj...

Više →

9:25